Imprezy cykliczne w 2021

Wszystkie imprezy stacjonarne z powodu epidemii Covid-19 zostały wstrzymane, ale w każdej chwili mogą być wznowione. Część spotkań może przybrać formę on-line. Dostępne są wystawy przygotowane w Filii nr 2 […]

Wszystkie imprezy stacjonarne z powodu epidemii Covid-19 zostały wstrzymane, ale w każdej chwili mogą być wznowione.
Część spotkań może przybrać formę on-line.
Dostępne są wystawy przygotowane w Filii nr 2 przy ul. Sezamkowej.

Imprezy cykliczne organizowane w roku:

1. „Minutka z bajką” – zajęcia dla przedszkolaków, w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom. Bibliotekarz odwiedza maluchy w przedszkolu lub przyjmuje ich w bibliotece i na spotkaniach tych czyta im krótkie bajeczki, opowiadania, wierszyki oraz rymowanki. Zajęcia urozmaicane są zagadkami, piosenkami i wspólną zabawą.
Raz w kwartale, Oddział dziecięcy Filii nr 2 (ul. Sezamkowa)

2. Opowieści Sowy– zajęcia literackie połączone z promocją filii i jej zbiorów dla dzieci. 
Raz w kwartale,  Filia nr 4 (ul. Sportowa)

3. Dyskusyjny Klub Książki – spotkania sympatyków książki, którzy przy ciastku i kawie dyskutują o przeczytanych książkach.
Spotkania raz w miesiącu,  moderator  – Filia nr 2 (ul. Sezamkowa)

4. Dyskusyjny klub gier wideo – spotkania sympatyków komputerowych gier wideo, którzy wymieniać się będą poglądami  dotyczącymi rozrywki w formie elektronicznej i  trendów w niej zachodzących.
Spotkania raz w miesiącu,  moderator – Filia nr 1 (ul. Towarowa)

Niektóre z tych imprez będę prowadzone w formie on-line np. Dyskusyjny klub gier wideo (F.1) ,
a pozostałe od momentu, kiedy będzie możliwość prowadzenia spotkań i zajęć w formie stacjonarnej.