Nowe zasady korzystania z biblioteki

Czytelniku, od 7 lipca dajemy Ci możliwość wolnego dostępu do półek i wyboru lektury.  Jednak zanim wejdziesz na filię i będziesz wybierał książki, najpierw zdezynfekuj ręce lub załóż rękawiczki. W […]

Czytelniku, od 7 lipca dajemy Ci możliwość wolnego dostępu do półek i wyboru lektury.  Jednak zanim wejdziesz na filię i będziesz wybierał książki, najpierw zdezynfekuj ręce lub załóż rękawiczki.

W WYPOŻYCZALNI dla dorosłych oraz audiobooków może przebywać w jednym czasie TYLKO 3 osoby. Jest już wolny dostęp do półek z książkami, ale audiobooki nadal podaje Bibliotekarz.

W ODDZIALE dla dzieci i młodzieży może przebywać w jednym czasie TYLKO 2 osoby (wyjątkiem jest rodzic z dziećmi). Tu też jest wolny dostęp do książek dla młodzieży i koszy z książeczkami dla najmłodszych. Dzieci, które same będą wybierały książeczki również muszą mieć zdezynfekowane rączki.


Przy ladzie obsługiwana może być TYLKO 1 osoba.
Należy zachować dystans 2 metrów od siebie i stosować się do obowiązujących przepisów sanitarnych
(w zamkniętej przestrzeni publicznej należy nosić maseczki).


Przyjmowane zwroty książek, audiobooków i czasopism trafiają na kwarantannę i nie są dostępne do ponownego wypożyczenia.

W pomieszczeniu  CZYTELNI w jednym czasie może przebywać TYLKO 2 osoby (poza obsługującym bibliotekarzem) i nie dłużej niż 1 godzinę. Dostępne są usługi kserograficzne i wydruki internetowe, natomiast nieczynna jest czytelnia internetowa. Sprzęt, z którego korzystał czytelnik powinien być dezynfekowany, a pomieszczenie Czytelni wietrzone po każdym użytkowniku. Czynności te mogą powodować przerwę w dostępie do usług czytelniczych.

Nie organizujemy imprez i zajęć grupowych.