You are currently viewing „Żyć, znaczy tworzyć nieznane…”  – wystawa

„Żyć, znaczy tworzyć nieznane…” – wystawa

Żyć, znaczy tworzyć nieznane…
to wystawa ukazująca życie i twórczość Stanisława Ignacego Witkiewicza
 (135 rocznica urodzin), która  jest dostępna

dla zwiedzających do końca lutego 2020 roku (w holu Filii nr 2 – ul. Sezamkowa).

Stanisław Ignacy Witkiewicz

Zdjęcie 1 z 1