You are currently viewing Lasy i jego mieszkańcy w Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych.

Lasy i jego mieszkańcy w Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych.

18 lutego 2020r. w Filii nr 1 przy ul. Towarowej odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych, które  zorganizowała pani bibliotekarka z Oddziału dziecięcego F.1. Zajęcia prowadzone były przez panią Wiktorię Porzucek  – specjalistę ds. edukacji z Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. W spotkaniu udział wzięli uczniowie ze skarżyskich szkół podstawowych Nr 7 i Nr 8.

Pani specjalista ciekawie opowiedziała dzieciom o Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych, o tym jakie występują na tych terenach rośliny oraz jakie żyją w tych parkach zwierzęta. Uczestnicy spotkania mieli możliwość dowiedzieć się o stosowanych różnych formach ochrony przyrody, a także o roli parków krajobrazowych w Polsce. Omawiane zagadnienia uzupełnione były barwną prezentacją multimedialną. Uczniowie byli aktywni w spotkaniu, chętnie zadawali pytania oraz bezbłędnie odpowiadali na pytania im zadawane, co potwierdzało ich wiedzą na temat otaczającej nas przyrody.

Wszystkim uczestnikom spotkania bardzo dziękujemy.