You are currently viewing Szanowni Czytelnicy

Szanowni Czytelnicy

Prosimy czytelników o terminowe wywiązywanie się ze swoich zobowiązań wobec Biblioteki, zwłaszcza o terminowy zwrot wypożyczonych książek i audiobooków z naszych filii i oddziałów. Proszę pamiętać, że zwracamy książki tam, skąd zostały wypożyczone, a nie w innych filiach.

Przypominamy również, że zasady korzystania z naszych zbiorów oraz  zobowiązanie przestrzegania Regulaminu zaakceptował każdy Czytelnik przy rejestracji w bibliotece, podpisując zobowiązanie. Niestety część czytelników dopuszcza się łamania wspólnie zaakceptowanych reguł, przetrzymuje po terminie zwrotu wypożyczone książki i tym samym pozbawia dostępu do poszukiwanych pozycji pozostałych Czytelników.

W związku z tym, przypominamy, że Bibliotece przysługuje prawo dochodzenia zwrotu swojej własności. Czytelnicy, którzy zalegają – dłużej niż dozwolony termin – z oddaniem wypożyczonych książek, proszeni są o ich jak najszybszy zwrot wraz z należnymi Bibliotece, regulaminowymi karami za przetrzymywanie.

Informujemy także, że sprawy związane z odzyskaniem naszych zbiorów od czytelników zalegających ze zwrotem, będziemy zmuszeni powierzyć agencji windykacyjnej. Jest to konieczność wynikająca z troski o zbiory biblioteczne, które są naszą własnością, a które zostały przez niektórych czytelników przywłaszczone i uznane za własne.