You are currently viewing Mała książka — wielki człowiek (2019)

Mała książka — wielki człowiek (2019)

„Mała książka — wielki człowiek”

„Pierwsze czytanki dla…”       przedszkolaków


 Nasza Biblioteka uczestniczy w kolejnej edycji projektu organizowanego przez  Instytut Książki pt.: „Mała książka – wielki człowiek”.

Zaproszenie przedszkolaków do bibliotek to rozwinięcie programu prowadzonego od 2017 roku. Wówczas Instytut Książki rozpoczął dystrybucję wyprawek czytelniczych dla noworodków w  szpitalach. Do połowy 2019 roku przekazano ok. 600 tysięcy książek. Teraz w bibliotekach, biorących udział w programie, na młodych czytelników czeka wyprawka:

  *  książka Pierwsze czytanki dla… dostosowana pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniająca najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych; 

  *  dzieci otrzymają także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece mały Czytelnik dostanie naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice i opiekunowie — przygotowaną dla nich broszurę informacyjną Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki, która przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

PLAKAT

Zdjęcie 1 z 1

W starannie dobranym zestawie utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych znajdują się zarówno pozycje klasyczne, jak i współczesne. W gronie autorów znajdziemy m.in. Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską, Czesława Janczarskiego czy Hannę Januszewską. Obecni są również pisarze tacy jak:  Liliana Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna Onichimowska, Małgorzata Strzałkowska, Adam Bahdaj, Michał Rusinek, Agnieszka Frączek, Joanna Kulmowa, Marcin Brykczyński, Jan Twardowski i Grzegorz Kasdepke — twórcy tak różni, jak różne są perspektywy spoglądania na świat — nieogarniony, a przy tym pociągający i pobudzający dziecięcą ciekawość. Całość została wzbogacona znakomitymi ilustracjami artysty Józefa Wilkonia.

Serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci do udziału w projekcie.


Wyprawka Małego Czytelnika

Zdjęcie 1 z 1


Wyprawki czytelnicze dla dzieci w wieku przedszkolnym będzie można odebrać od 1 października 2019 roku w Oddziałach dziecięcych Filii nr 1 (ul. Towarowa) i Filii nr 2 (ul. Sezamkowa, Sp 13) oraz pozostałych filiach – nr 3 (ul. Słowackiego, MCK) i  nr 4 (ul. Sportowa, SP 3).

Celem projektu „Mała książka — wielki człowiek” jest systemowa poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez skoordynowane, wieloletnie działania na rzecz promocji i edukacji czytelniczej oraz kształtowania nawyku obcowania z książką od najmłodszych lat. Projekt ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek, które dzisiaj – poza udostępnianiem księgozbiorów – pełnią również funkcję nowoczesnych centrów kultury. Dzieci natomiast, wyrabiając nawyk czytania, poznają bibliotekę jako miejsce będące ciekawą alternatywą dla telewizji i komputera.