You are currently viewing Lekcja Śpiewania 1/101 – Skarżyska lekcja śpiewania na 11 listopada

Lekcja Śpiewania 1/101 – Skarżyska lekcja śpiewania na 11 listopada

W rodzinnej atmosferze upłynął koncert 11 listopada 2019 r. zorganizowany przez naszą Bibliotekę we współpracy ze Szkołą Muzyczną w Skarżysku-Kamiennej. Koncert mający na celu celebrowanie święta odzyskania niepodległości Polski zgromadził liczną publiczność (160 osób). Poprowadziła go dyrektor szkoły muzycznej p. Ewa Krakowiak, natomiast w historię każdej z piosenek wprowadzała p. Justyna Woś – nauczycielka. Oprawę muzyczną do śpiewanych przez publiczność utworów zapewnił zespół nauczycieli w składzie: Monika Walczak – fortepian, Krzysztof Wrześniewski – akordeon, Włodzimierz Sojka – gitara i absolwentka szkoły Maria Walczak – skrzypce.

Każdy z uczestników otrzymał śpiewnik, wykonany na tę okoliczność przez pracownika naszej Biblioteki i pomysłodawcy imprezy – p. Piotra Salwę. Odśpiewano łącznie z hymnem 16 utworów w pełnej wersji, zawierających czasem po 16 zwrotek. Obecni na koncercie mieli też możliwość pochwalić się swoim głosem indywidualnie. Na zakończenie Maria Walczak wykonała na skrzypcach nostalgiczny utwór „Oni wrócili” puentujący koncert, bo nic tak dobrze jak melodia, nie przenosi w czasie i nie wraca wspomnień. Nasze pokolenie zna wspomnienia walk o niepodległość tylko z literatury, a melodie i piosenki doskonale uzupełniają tę wiedzę, oddając ducha tamtych czasów.

Inspiracją do zorganizowania takiego koncertu w naszym mieście były krakowskie Lekcje Śpiewania, które w 2002 r. wprowadził do kalendarza imprez dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki – p.Waldemar Domański. Śpiewanki krakowskie odbywające się w plenerze gromadzą tysiące uczestników. W tym roku na koncercie w Krakowie rozdano 6500 śpiewników, a relacje z krakowskich koncertów można odnaleźć na stronie Biblioteki Polskiej Piosenki www.bibliotekapiosenki.pl 

Skarżyski koncert zakończył się umową, którą zawarły z publicznością panie dyrektorki: szkoły muzycznej Ewa Krakowiak i Biblioteki Iwona Kowaleska, że w przyszłym roku spotkamy się w Święto Niepodległości na kolejnej Lekcji Śpiewania, tym razem 2/102.