You are currently viewing PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE 1 – „Lokomotywą przez wiersze”

PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE 1 – „Lokomotywą przez wiersze”

18 września br. Oddział dziecięcy w bibliotece przy ulicy Sezamkowej odwiedziły dzieci z Przedszkola Publicznego nr 6 grupy : SłoneczkaTygryski.  Zabawy z książką i głośne czytanie znanych wierszy na spotkaniu, uzupełnione były informacją o zasadach korzystania z biblioteki i zwiedzaniem wystawy pt. „Lokomotywą przez wiersze ”.

Na zakończenie spotkania dzieci przedstawiały wiersz Rzepka Juliana Tuwima,  w formie pantomimy z wykorzystaniem rekwizytów. Dziękujemy wychowawcom za odwiedzenie biblioteki wraz ze swoimi podopiecznymi oraz zachęcanie do rodzinnego czytania książek.


20, 26, 27 września w Oddziale dziecięcym F. 2  gościliśmy także dzieci z Przedszkola Nr 16 .  Zajęcia edukacyjne miały na celu uświadomić dzieciom różnice między biblioteką i księgarnią, dalsze zadania dotyczyły świata przedstawionego z wybranych utworów literackich Juliana Tuwima : prawda czy fałsz o Słoniu Trąbalskim, Dyzio i uciekające cukierki – zabawa ruchowa oraz Wesoła lokomotywa.

Spotkanie zakończono zabawą typu zgaduj – zgadula i słodkim poczęstunkiem. Przedszkolaki dzięki zabawie mogły poszerzyć swoją wiedzę o świecie zawartym w książkach oraz o bibliotece, w której te książeczki się znajdują.