You are currently viewing Gra miejska – Historia Skarżyska nazwami ulic pisana

Gra miejska – Historia Skarżyska nazwami ulic pisana

Na 7 czerwca br. – w pierwszym dniu obchodów Dni Skarżyska 2019 – Biblioteka przygotowała grę miejską skierowaną do uczniów szkół średnich pt.: „Historia Skarżyska nazwami ulic pisana”Do zabawy w odszukiwanie dawnych nazw ulic zgłosiły się dwie szkoły średnie: Zespół Szkół Technicznych im. Armii Krajowej oraz II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza. ZST reprezentował zespół w składzie: Bartosz Kaluga, Kamil Nowakowski, Jakub Pilipczuk, Mikołaj Wiatr, pod opieką p. Beaty Grzybowskiej. W zespole II LO były: Alicja Sitarz, Klaudia Matla, Patryk Dróżdż i Piotr Górowski pod opieką p. Renaty Karpety.

Zespoły z punktu startowego, którym była Filia nr 2 Biblioteki przy ul. Sezamkowej wyruszyły na trasę gry, a ich zadaniem było odszukanie kolejnych punktów kontrolnych tzw. przystanków i wykonanie zadań konkursowych nawiązujących do starych nazw ulic. Była więc poezja na dawnej ulicy Trzech Wieszczów i odszyfrowywanie nazwy zakodowanej alfabetem Morse’a na Stacyjnej. Na dawnej ulicy Kolejowej, uczestnicy gry rozwiązywali problem taksówkarza, któremu wiekowy klient zlecił kurs na ulicę Piernackiego, Kunickiego i Bzińską na wschód od Szydłowieckiej. Uczniowie przeszli też wybranymi ulicami Kamiennej, gdzie między innymi dowiedzieli się, jak nazywały się podłużne ulice miasta biegnące z zachodu na wschód i poprzeczne z północy na południe. Rozpoznawali czy stare widokówki przedstawiają ulice Skarżyska, czy tylko udają nasze miasto (bo takie przypadki zdarzały się w przeszłości), a wędrując ulicami Skarżyska dowiedzieli się, które ulice zniknęły z planu miasta, a które zmieniały nazwy i to nie raz.

Gra zakończyła się w sali konferencyjnej Biblioteki Pedagogicznej, gdzie p. Ewa Wiatr ze Społecznej Akademii Nauk przedstawiła młodzieży proces formowana się dróg, powstawania z nich ulic i podsumowała problem nadawania nazw ulicom według różnych kluczy w kolejnych okresach historycznych.

Zwycięzcą gry miejskiej „Historia Skarżyska nazwami ulic pisana” został zespół uczniów z II LO im. A. Mickiewicza. Na zakończenie dyrektor Biblioteki podziękowała uczestnikom za przyjęcie zaproszenia biblioteki do wspólnej zabawy i wręczyła wszystkim dyplomy, audiobooki dla uczniów i nagrody książkowe do szkolnych bibliotek. Upominki dla uczestników gry przygotowała też Społeczna Akademia Nauk.

Biblioteka podejmując temat nazewnictwa ulic w mieście chciała zachęcić młodzież i swoich czytelników do jeszcze większego zainteresowania literaturą regionalną, przy czytaniu której można na własny użytek zrobić odkrycie, że istniała kiedyś, np. ulica 17 Marca (dzisiaj Czerwonego Krzyża), a dziś przeciętny mieszkaniec miasta nie umiałby odpowiedzieć na pytanie dlaczego akurat tę datę wybrano na nazwę ulicy. A to nie jedyna problematyczna siedemnastka w historii nazewnictwa ulic w naszym mieście. Bibliotekarz p. Piotr Salwa przygotowując grę spotkał się z dużą życzliwością osób, które pomagały w gromadzeniu materiałów i informacji na temat dawnych ulic i pragnie podziękować: pracownikom Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z Urzędu Miasta, p. Marcinowi Medyńskiemu z Polskiego Towarzystwa Historycznego, p. Andrzejowi Gellerowi, pani Agnieszce Brodniewicz z grupy facebookowej Dawne Skarżysko, p. Ewie Wiatr, która czynnie włączyła się w przygotowanie wykładu. A także wolontariuszom, którzy obsługiwali wybrane punkty kontrolne: p. Urszuli Nowak-Czapelskiej, p. Januszowi Czapelskiemu, p. Janowi Tomaszewskiemu, p. Adamowi Bobek i p. Katarzynie Kowalskiej oraz na koniec p. Pawłowi Wełpie z portalu ProSkarżysko.

Wszystkim, których zainteresował temat skarżyskich ulic, biblioteka poleca nie tylko znajdujące się na stanie biblioteki regionalia, ale i dwa portale internetowe, prowadzące strony poświęcone historii Skarżyska:

http://proskarzysko.pl/kategoria/miasto/historia/pth/
http://www.skarzysko24.pl/miasto-i-powiat/historia.html