You are currently viewing „Minutka z Bajką” – Maj

„Minutka z Bajką” – Maj

14 maja z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek bibliotekarka p. Barbara Rogozińska  (na zaproszenie p. Jagiełło) gościła w Przedszkolu nr 7. Przedszkolaki z grup: Muchomorki i Tygryski z zainteresowaniem wysłuchały Wierszy dla dzieci” Juliana Tuwima, uczestniczyły w zabawach z piosenką, a także oglądały książeczki przyniesione przez panią bibliotekarkę z dziecięcej biblioteki publicznej.

Co roku w dniach 8-15 maja, podczas Tygodnia Bibliotek  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w sposób szczególny  stara się promować czytelnictwo, książkę i bibliotekę w środowisku lokalnym podkreślając przy tym rolę czytania i edukację najmłodszych.