You are currently viewing „Kobieta ma głos” – 100. rocznica przyznania Polkom praw wyborczych

„Kobieta ma głos” – 100. rocznica przyznania Polkom praw wyborczych

7 listopada 2018 r. w Czytelni na ul. Towarowej odbyły się kolejne zajęcia z cyklu „Kobieta ma głos”. Uczniowie Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym wysłuchali wykładu wzbogaconego prezentacją multimedialną na temat historii polskich kobiet walczących o swoje prawa, a co za tym idzie o lepszą przyszłość. Młodzież dowiedziała się jakie były początki myśli feministycznej w Polsce, poznała historię pierwszych sufrażystek, a także idee i wartości o które walczyły. Bibliotekarka zwróciła szczególną uwagę na to, że kobiety swoje prawa wywalczyły, a nie dostały ich w prezencie. Był to efekt wieloletnich starań i nacisków rzeszy kobiet, którym zależało na tym, by traktować je jako równoprawne obywatelki odrodzonego państwa polskiego. 

W drugiej części spotkania uczniowie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych opartych na grze Znaj Znak. Za pomocą symboli przedstawiona została im historia Polski począwszy od roku 1918. Znaj Znak to jedna z niewielu gier edukacyjnych, które przekazując graczom wiedzę, nie nudzą i nie męczą. Jest to gra, w której wiedza przychodzi samoistnie podczas rozgrywki.

Uczniowie mięli okazję zwiedzić naszą Bibliotekę oraz zapoznać się z księgozbiorem. Zostali również zaproszeni do obejrzenia Izby Pamięci ks. prof. Włodzimierza Sedlaka – Patrona naszej biblioteki oraz Honorowego Obywatela miasta Skarżyska – Kamiennej. Bibliotekarz przybliżyła młodzieży sylwetkę księdza profesora oraz zapoznała z eksponatami i pamiątkami zgromadzonymi w Izbie.