You are currently viewing Imprezy czytelnicze w Szkole Podstawowej nr 2

Imprezy czytelnicze w Szkole Podstawowej nr 2

W Szkole Podstawowej nr2 w Skarżysku – Kamiennej w bieżącym roku jest realizowany Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

Jednym z wymogów związanych z realizacją tego programu jest współpraca z  Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną oraz wymiana informacji o
wydarzeniach promujących czytelnictwo. 

  1. 20.11.2018 – spotkanie rodziców z przedstawicielem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej panią Agnieszką Kołodziej –
    prelekcja na temat: Kształtowanie nawyków czytelniczych.
  2. 21.11.2018 – Festiwal poezji dziecięcej2