You are currently viewing „Biblioteka cyfrowa – biblioteką jutra”

„Biblioteka cyfrowa – biblioteką jutra”

W ramach Tygodnia Bibliotek w Czytelni F. 1 (ul. Towarowa) odbyły się lekcje biblioteczne pt.: Biblioteka cyfrowa – biblioteką jutra”. Zajęcia były wzbogacone prezentacją multimedialną przedstawiającą biblioteki cyfrowe w Polsce, ich zbiory oraz zasady korzystania z nich.

Gościliśmy uczniów z klasy 2 Gimnazjum Nr 1 oraz dwie klasy siódme z SP 13 i SP 5 wraz z nauczycielami.

Zgodnie z hasłem: (Do)wolność czytania! wskazaliśmy jak może wyglądać nieskrępowana przepisami i nakazami wolność czytania oraz jaki może być nieograniczony dostęp do książki w różnym formacie (tradycyjnej, elektronicznej tzw. e-booków czy audiobooków), a co za tym idzie również do biblioteki cyfrowej.
Poza prezentacją multimedialną zapoznano uczniów z księgozbiorem naszej biblioteki, bowiem gromadzi ona i udostępnia swoim czytelnikom audiobooki oraz książkę tradycyjną czyli drukowaną.
Na lekcjach uczniowie dowiedzieli się także jakie są biblioteki cyfrowe w Polsce, jak funkcjonują oraz w jaki sposób można z nich korzystać. Mieli możliwość zastosowania tej wiedzy w zajęciach praktycznych – wyszukiwali interesujące ich dokumenty cyfrowe (zdjęcia, plakaty, starodruki) oraz inne materiały biblioteczne (pełne teksty lektur,  opracowania, biografie autorów).

Na koniec spotkania uczniowie zwiedzili Izbę Pamięci ks. prof. Włodzimierza Sedlaka – patrona Biblioteki, w której gościli.