You are currently viewing Tydzień z Sedlakiem

Tydzień z Sedlakiem

W Filii nr 1, w dniach 16-20 kwietnia 2018 r., odbył się cykl spotkań edukacyjnych poświęconych Patronowi Biblioteki oraz Honorowemu Obywatelowi miasta Skarżyska-Kamiennej  – ks. prof. Włodzimierzowi Sedlakowi.  W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas I-III ze szkół podstawowych w Skarżysku Kościelnym i Skarżysku-Kamiennej oraz ich nauczyciele.

Celem tych spotkań było zwiedzanie Izby Pamięci i zapoznanie się z materiałami w niej zgromadzonymi.
Bibliotekarz p. Anna Herman przybliżyła uczniom sylwetkę księdza profesora, zapoznała ich z eksponatami w gablotach, rzeczami do użytku codziennego i pamiątkami rodzinnymi znajdującymi się w Izbie.
W ciekawy sposób opisała dzieciom postać małego Waldka poczynając od jego dzieciństwa, przez lata szkolne spędzone w Skarżysku, aż po jego zainteresowania Górami Świętokrzyskimi. Opowiedziała również o jego pracach badawczych, które prowadził na Gołoborzu. Uczniowie mogli zobaczyć z bliska i dotknąć bryłki żelaza ze starożytnych dymarek oraz piryt, który profesor Sedlak odkrył w Górach Świętokrzyskich.

Spotkania kończyły się zwykle wspólnym oglądaniem pamiątkowych albumów oraz innych eksponatów. Nasi goście byli bardzo zainteresowani osobą Sedlaka, jego rzeczami osobistymi z minionej epoki, która dla młodego człowieka jest jak odległa planeta. Te stare przedmioty codziennego użytku pobudzały wyobraźnię dzieci, które zadawały liczne pytania pani Ani.

no images were found