You are currently viewing Andersen i jego baśniowy świat

Andersen i jego baśniowy świat

Twórczość Hansa Christiana Andersena była tematem spotkania, które odbyło się 16 kwietnia 2018 r. w Oddziale dziecięcym  Biblioteki przy ul. Towarowej 20. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klasy II SP w Skarżysku Kościelnym z opiekunami p. Marzeną Dręgą i p. Magdaleną Mamcarz.

Baśń o Brzydkim Kaczątku, Królowej Śniegu czy Calineczce znają dzieci na całym świecie. Ale czy wiedzą jak wyglądało życie twórcy najpiękniejszych baśni? Dzieci z wielkim zainteresowaniem wysłuchały przeczytanej przez bibliotekarza p. Annę Czajkowską baśniowej biografii Andersena „W poszukiwaniu szczęścia” W. Piaseckiej, co pozwoliło im poszerzyć wiedzę o życiu sławnego baśniopisarza. W czasie zajęć uczniowie chętnie rozwiązywali krzyżówki i odgadywali zagadki związane z postacią i twórczością Andersena. Nie sprawiło im większej trudności rozpoznawanie utworów po przeczytanych fragmentach, czym pokazali, że ich wyobraźnia i znajomość baśni jest ogromna. Nie zabrakło również zajęć plastycznych, na których wykonywane były łabędzie z masy solnej.

W drugiej części spotkania zwiedzano Izbę Pamięci ks. prof. Włodzimierza Sedlaka. Bibliotekarz p. Anna Herman przybliżyła uczniom sylwetkę Patrona naszej biblioteki oraz Honorowego Obywatela miasta Skarżyska-Kamiennej. W ciekawy  sposób opisała dzieciom  postać Sedlaka poczynając od jego dzieciństwa. Opowiedziała o jego młodzieńczych i szkolnych latach spędzonych w Skarżysku, o jego zainteresowaniu Górami Świętokrzyskimi oraz o pracach badawczych jakie tam prowadził. Dzieci miały okazję zobaczyć i dotknąć bryłki żelaza ze starożytnych dymarek oraz piryt, który profesor Sedlak odkrył w Górach Świętokrzyskich.

Dziękujemy wszystkim za miłe spotkanie.