You are currently viewing Każde dziecko prawo ma…

Każde dziecko prawo ma…

Na zajęciach edukacyjnych „Każde dziecko prawo ma…”, które odbywały się w bibliotece przy ul. Towarowej uczestniczyli również uczniowie z klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 1 z wychowawcami p. Anną Detką i Ewą Gulą. W czasie zajęć dzieci słuchając fragmentów książki B. Ostrowickiej pt.”Jest taka historia, opowieść o Januszu Korczaku” poznały postać wybitnego pedagoga, lekarza i pisarza, któremu nie obcy był los wszystkich dzieci na całym świecie.
Uczniowie zapoznali się z wybranymi prawami dziecka, wykonali drzewko zaufania, które obrazowało jak wiele w ich otoczeniu jest osób im przyjaznych i życzliwych, do których mogą zwrócić się o pomoc. Wszystkim dziękujemy za spotkanie.