You are currently viewing Na wiślanym szlaku – wakacje w bibliotece

Na wiślanym szlaku – wakacje w bibliotece

Podczas sierpniowych spotkań w bibliotece przy ulicy Sezamkowej uczestnicy zabaw z książką pogłębiali swoją wiedzę łącząc zabawę z nauką. Doskonale radzili sobie ze wskazaniem na mapie Polski; Gdzie znajduje się Warszawa?, Jak płynie rzeka Wisła? Gdzie są góry, a gdzie znajduje się Morze Bałtyckie? Uczestniczyli w zabawach integracyjnych; Statek i zajęciach literackich np. Prawda czy Fałsz? Nieodzownym elementem poniedziałkowych spotkań zalecanych przez Fundację ABC XXI Cała Polska czyta dzieciom było głośne czytanie legend i zabawy z tekstem.

no images were found