You are currently viewing Wesele – Narodowe Czytanie 2017

Wesele – Narodowe Czytanie 2017

Narodowe Czytanie 2017 - plakat

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. prof. Włodzimierza w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie – 2017 organizuje czytanie fragmentów dramatu „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, i w związku z tym, gorąco zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa w imprezie.

Narodowe Czytanie to akcja zainicjowana w 2012 r. przez Prezydenta RP wspólnym, publicznym czytaniem Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Jej podstawowym celem jest propagowanie rodzimej literatury, największych polskich dzieł literackich oraz wzmacnianie wspólnoty narodowej. Narodowe Czytanie ma nas inspirować, wywoływać refleksję, budować międzypokoleniowe mosty oraz łączyć ludzi ponad codziennymi podziałami.

W roku 2013 w całej Polsce czytano dzieła Aleksandra Fredry, podczas następnych edycji Trylogię Henryka Sienkiewicza (2014), Lalkę Bolesława Prusa (2015), Quo Vadis? Henryka Sienkiewicza (2016). W tegorocznej edycji czytany będzie dramat Stanisława Wyspiańskiego Wesele.

Jest utwór, który powstał na kanwie autentycznego wydarzenia – wesela poety Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką z podkrakowskich Bronowic. W 1901 r. odbyła się premiera sztuki w Teatrze Miejskim w Krakowie i w tym samym roku Wesele zostało opublikowane po raz pierwszy. Dramat Wyspiańskiego został dotychczas przetłumaczony na ponad 10 języków.

Spotkajmy się zatem w pierwszą sobotę września – 2 września 2017 roku o godzinie 12.00 w czytelni filii Biblioteki przy ul. Towarowej – z najsłynniejszym utworem Wyspiańskiego, albowiem sztuka, literatura i kultura w piękny sposób łączy tradycję z przyszłością, zbliża pokolenia rodaków, stając się okazją do rozmowy i spędzenia razem czasu.

Serdecznie zapraszamy