You are currently viewing Legendy znad Wisły – wakacje w bibliotece

Legendy znad Wisły – wakacje w bibliotece

Legendy znad Wisły to cykliczne zajęcia w czasie wakacji, które prowadzone są w poniedziałki. Na zajęciach czytane są głośno przez bibliotekarza legendy i baśnie o miastach położonych nad rzeką Wisłą. Po wysłuchanej legendzie dzieci wykonują prace plastyczne tematycznie nawiązujące do przeczytanego tekstu. Dzieci układają również z puzzli mapy Polski i biorą udział w geograficznej zgaduj-zgaduli.