You are currently viewing Żywe kroniki – powrót do przeszłości

Żywe kroniki – powrót do przeszłości

12 maja 2017 roku w bibliotece przy ulicy Towarowej odbyło się spotkanie „pokoleniowe” z byłymi i obecnymi pracownikami biblioteki. W miłej i przyjemnej atmosferze zaproszeni goście przeglądali kroniki, najwięcej zainteresowania wzbudziły te z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Oglądana prezentacja „Znani i lubiani odwiedzili bibliotekę” zachęciła do wspomnień i rozmów na temat zmian jakie dokonały się w bibliotece na przestrzeni lat.