You are currently viewing IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza – Radomsko

IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza – Radomsko

Konkurs odbywa się w ramach Różewicz Open Festiwal Radomsko 2017 i skierowany jest do autorów przed debiutem poetyckim. Nagrodę stanowi druk debiutanckiego tomu wierszy w nakładzie 1000 egzemplarzy.
Zestaw 5 wierszy własnego autorstwa o dowolnej tematyce (w 4 egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego), należy przesłać do 1 sierpnia 2017 r. na adres MDK w Radomsku (decyduje data stempla pocztowego). Wiersze powinny być podpisane słownym godłem (pseudonimem) – nie imieniem i nazwiskiem.

Regulamin konkursu jest dostępny pod adresem: http://www.rozewiczopen.pl/aktualnoci/633-ix-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-poetyckiego-im-janusza-roewicza

W ubiegłym roku konkurs wygrał Piotr Machul z Warszawy. Informacje o jego debiutanckim tomie ULTIMATUM można znaleźć na stronie: http://www.mdkradomsko.pl/o-mdk/wydawnictwa/ultimatum-piotr-machul

[download id=”29346″]