You are currently viewing Plan imprez – październik 2016

Plan imprez – październik 2016

„Literatura Polska w Europie” – wykład i prezentacja w ramach Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego.
7.10.2016 r., godz. 12:00 – Biblioteka, filia nr 1 – ul. Towarowa

Dyskusyjny Klub Książki – spotkanie z grupą osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie.
17.10.2016 r. – godz. 16.00, Biblioteka filia nr 1 – ul. Towarowa

„Bioelektronika po ludzku” – wykład p. Andrzeja Staśkowiaka połączony z wyświetleniem filmu pt.: „Włodzimierz Sedlak człowiek ze Skarżyska”.
Impreza przy współpracy z Klubem Inteligencji Katolickiej.
19.10.2016 r. godz. 12:00 – Czytelnia nr 1 – ul. Towarowa

„Źródła informacji i jej wyszukiwanie” – lekcje biblioteczne dotyczące źródeł informacji, sposobów jej wyszukiwania oraz zapoznające z korzystaniem z nowego systemu bibliotecznego.
Październik, Czytelnia w Filii nr 1 – ul. Towarowa

„Tajemnice smoczej jamy…” – lekcje z rozrywką dla uczniów klas II szkoły podstawowej połączone z uroczystym Pasowaniem na czytelnika biblioteki dziecięcej.
Październik, oddz. dziec. Filii nr 2 – ul. Sezamkowa

WYSTAWA

„Szczęście jest tam, gdzie je człowiek widzi” – wystawa przybliżająca życie i twórczość Henryka Sienkiewicza; wystawa w związku z ogłoszeniem przez Senat RP roku 2016: Rokiem Henryka Sienkiewicza.
Październik, Filia nr 2 – ul. Sezamkowa