You are currently viewing Bioelektronika po ludzku

Bioelektronika po ludzku

W ramach XV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej 19 października odbyło się spotkanie z P. Andrzejem Staśkowiakiem – regionalistą, autorem książek przyrodniczych, który wygłosił wykład pt. „Bioelektronika po ludzku”. Tezy zawarte w wykładzie sprowokowały i zachęciły do dyskusji na temat Teorii Krzemowej. Spotkanie zakończyło się projekcją filmu „Włodzimierz Sedlak – człowiek ze Skarżyska”