You are currently viewing Najlepszy Czytelnik biblioteki dziecięcej – VII edycja

Najlepszy Czytelnik biblioteki dziecięcej – VII edycja

16 czerwca 2016 r. został rozstrzygnięty konkurs: „Najlepszy Czytelnik biblioteki dziecięcej” który trwał od 1 X 2015 r. do 31 V 2016 roku. Jest to już VII edycja konkursu czytelniczego organizowanego przez Bibliotekę i realizowanego w oddziałach dziecięcych Filii nr 1 (ul. Towarowa), Filii nr 2 (ul. Sezamkowa) oraz w filiach mieszanych – Filii nr 3 (ul. Słowackiego) i Filii nr 4 (ul. Sportowa).

Uczestnikami konkursu były dzieci i młodzież do lat 15, podzieleni na trzy kategorie wiekowe:
I kategoria – do lat 7
II kategoria – 8 -12 lat
III kategoria – 13 -15 lat

Warunkiem uczestnictwa było systematyczne wypożyczanie i czytanie książek. Przy wyborze laureatów brana pod uwagę była również umiejętność zachęcenia innych do czytania, recenzja lub ilustracja do przeczytanej książki, przyprowadzenie do biblioteki nowych, aktywnych czytelników.

16 czerwca 2016 r. w bibliotece przy ul. Towarowej odbyło się uroczyste spotkanie  z laureatami konkursu i wręczenie nagród w obecności p. Krzysztofa Myszki – wiceprezydenta miasta.

Kategoria I (do lat 7):

1. Rafał Kubicki – lat 5  – (115 książek – F.1 ul. Towarowa)
2. Franciszek Błach – lat 5 – (114 książek – F.1 ul. Towarowa)
3. Amelia Półtorak – lat 7 – (99 książek – F.2 ul. Sezamkowa)
4. Zofia Jabłońska – lat 6 – (79 książek – F.1 ul. Towarowa)
5. Bartosz Wikło – lat 7 – (76 książek – F.1 ul. Towarowa)

Kategoria II (8-12 lat):

6. Natalia Śmieszek – lat 11 – (79 książek – F.4 ul. Sportowa)
7. Teresa Niedzielska – lat 11 – (74 książki – F.4 ul. Sportowa)
8. Amelia Jankowska – lat 11 – (63 książki – F.4 ul. Sportowa)
9. Wojciech Napora – lat 9 – (57 książek – F.2 ul. Sezamkowa)
10. Jan Jabłoński – lat 9 – (53 książki – F.1 ul. Towarowa)

Kategoria III (13-15 lat ):

11. Daria Bassa – lat 13  – (56 książek – F.2 ul. Sezamkowa)
12. Dominika Serafin – lat 15 – (42 książki – F.1 ul. Towarowa)
13. Olga Pożoga – lat 13 – (33 książki – F.1 ul. Towarowa)
14. Alicja Tarka – lat 14 – (33 książki – F.2 ul. Sezamkowa)