You are currently viewing SP 5 – Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

SP 5 – Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

  • Post category:Wydarzenia

Kwiecień

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – imprezy biblioteczne: „Mój Brzechwa”, czytanie książek dzieciom w przedszkolu, w świetlicy szkolnej, w bibliotece szkolnej, na wybranych zajęciach lekcyjnych poszczególnych klasach.