You are currently viewing Miasta i miasteczka Ziemi Kieleckiej 100 lat temu – wystawa

Miasta i miasteczka Ziemi Kieleckiej 100 lat temu – wystawa

Wystawa „Miasta i miasteczka Ziemi Kieleckiej 100 lat temu” zorganizowana została
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Zarząd Okręgu i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach. Wystawa współfinansowana jest ze środków Województwa Świętokrzyskiego.

Ekspozycję opracowano na podstawie materiałów pochodzących z prywatnej kolekcji Krzysztofa Lorka oraz ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach. Składa się ona z 27 plansz przedstawiających zanikającą architekturę miast i miasteczek sprzed wieku.

Zapraszamy do zwiedzania wystawy, do filii biblioteki przy ul. Sezamkowej 23, w godzinach otwarcia placówki.
Wystawa dostępna będzie do 7 maja 2016 r.