You are currently viewing SP8 – Zwiastuny wiosny

SP8 – Zwiastuny wiosny

  • Post category:Wydarzenia

18 kwiecień 2016 – „Zwiastuny wiosny” – otwarte zajęcia edukacyjne dla dzieci (wyszukujemy informacje w pozycjach książkowych znajdujących się w bibliotece, czytamy dzieciom informacje tematycznie związane z zajęciami, przedstawiamy prezentację multimedialną, wspólnie rysujemy)