You are currently viewing To i owo na zimowo, czyli sposoby na nudę

To i owo na zimowo, czyli sposoby na nudę

W drugim tygodniu ferii zimowych w Bibliotece przy ulicy Sezamkowej 23 czytelnicy uczestniczyli w zabawach ze słowem podczas pracy z tekstem – Opowieści o przyjaźni. Rozwiązywali zagadki logiczne, rebusy i kalambury – Zimowy zawrót głowy. A także, uczestniczyli w warsztatach programowania komputerowego – Roboteka. Sposobem na nudę okazały się również zajęcia plastyczne inspirowane fragmentami baśni braci Grimm.