You are currently viewing Imprezy cykliczne w bibliotece w 2016 r.

Imprezy cykliczne w bibliotece w 2016 r.

Imprezy cykliczne organizowane w ciągu roku:

1. „Sezamkowy zakątek” – cykl spotkań literacko-plastycznych tematycznie związanych z porą roku, rocznicami i świętami okolicznościowymi. Zabawy literackie na podstawie wybranych utworów oraz pouczające i inspirujące zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych materiałów i technik.
Ostatni piątek miesiąca, g. 16.00 , oddz. dziec. Filii nr 2 (ul. Sezamkowa)

2. „Minutka z bajką” – zajęcia dla przedszkolaków. W czasie spotkań bibliotekarz odwiedza maluchy w Przedszkolu i czyta im krótkie bajeczki, opowiadanka oraz rymowanki. Zajęcia urozmaicane są zagadkami i wspólną zabawą ; odbywają się w ramach ogólnopolskiej akcji: Cała Polska czyta dzieciom.
Raz w kwartale, oddz. dziec. Filii nr 2 (ul. Sezamkowa)

3. „Podróż w dziecięcy świat” – zajęcia literacko-plastyczne, podczas których czytane będą różne teksty literackie, które będą inspiracją do zajęć plastycznych. Na zajęciach takich dziecię będą mogły rozwijać swoje umiejętności oraz przyjemnie spędzić czas.
Raz w miesiącu, piątek, g. 16.00, oddz. dziec. Filii nr 1 (ul. Towarowa)

4. „Multi-atrakcje” – zajęcia z zakresu edukacji multimedialnej prowadzone przez bibliotekarza z wykorzystaniem internetowych portali edukacyjnych, gier oraz otwartego oprogramowania; zajęcia z możliwością nauki programowania komputerowego dla dzieci (np. w ramach inicjatywy Mistrzowie Kodowania) .
Raz w kwartale, piątek g. 16.00, oddz. dziec. Filii nr 2 (ul. Sezamkowa)

5. Dyskusyjny Klub Książki – spotkania sympatyków książki, którzy przy ciastku i kawie dyskutują o przeczytanych książkach.
Spotkania raz w miesiącu, moderator w Filii nr 1 (ul. Towarowa)