You are currently viewing Zielone Gry w Bibliotece

Zielone Gry w Bibliotece

Nasza Biblioteka – filia dla dzieci i młodzieży przy ul. Towarowej bierze udział w projekcie „Zielone gry”. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Rozwiązań Systemowych w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundacją Ekorozwoju w ramach programu PL02 Ochrona bioróżnorodności i ekosystemów finansowanego z Funduszy EOG.

Uczestnicząc w projekcie biblioteka w atrakcyjny sposób za pomocą gier planszowych i gry internetowej będzie mogła poszerzyć wiedzę oraz zachęcić młodych ludzi do refleksji w jaki sposób spożytkujemy różnego typu surowce naturalne oraz zasoby w ziemi. Grając w gry planszowe w ciekawej formie możemy propagować wiedzę o przyrodzie i jej wartości dla życia na Ziemi.

Dzięki udziałowi w „Zielonych grach” Biblioteka wzbogaciła swoją ofertę o gry przez co może zaoferować młodym ludziom ciekawy i pożyteczny sposób spędzania czasu. Dodatkowo zdobyła narzędzia i umiejętności pozwalające na skuteczne przekazywanie wiedzy na tematy związane ze środowiskiem przyrodniczym.

Tytuły gier związanych z projektem i przekazanych naszej Bibliotece to: „Catan”, „Ropa z Catanu” oraz internetowa gra „Gra z klimatem”, a wkrótce „Władcy Dolin”.

Zatem zapraszamy :

NIE BĄDŹ ZIELONY – BĄDŹ EKO – ZAGRAJ Z NASZĄ BIBLIOTEKĄ.

Zapisy do udziału w grach oraz wszelkie informacje w oddziale dziecięco-młodzieżowym ul. Towarowa 20.