You are currently viewing Pola tętniące życiem – spotkanie edukacyjne

Pola tętniące życiem – spotkanie edukacyjne

25 08 2015 r. w Oddziale dziecięcym Filii nr 2 odbyło się spotkanie z ornitologiem p. Piotrem Dębowskim – w ramach Projektu „Pola Tętniące Życiem” (kampania edukacyjna na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym).
Projekt Pola tętniące życiem ma  ogólnopolski zasięg, jest realizowany przez Towarzystwo Przyrodnicze Bocian, a animatorem w naszym powiecie jest Piotr Dębowski – przyrodnik-ornitolog.
Dzieci uczestniczące w ciekawym spotkaniu, miały okazję poznać wiejskie krajobrazy, pospolite polskie zwierzęta i rośliny; zagrożenia oraz ochronę różnorodnych terenów rolniczych. Uczestnicy spotkania obejrzeli film ukazujący piękno krajobrazu rolniczego.
Quiz kończący spotkanie utrwalił zdobyte wcześniej informacje. Dzieci otrzymały drobne upominki – malowanki, płyty, foldery oraz cukierki.
Co sprawia, że w Polsce te gatunki znajdują bardzo dobre warunki do życia? W głównej mierze jest to zasługa polskiego, ekstensywnego rolnictwa. Dzięki niemu krajobraz naszej wsi jest bardzo urozmaicony, co powoduje, że wiele gatunków zwierząt i roślin znajduje w nim doskonałe warunki do bytowania.
Aby uświadomić mieszkańcom wsi jak wielką wartość ma przyroda krajobrazu rolniczego, zwłaszcza na tle innych krajów europejskich, Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” realizuje projekt edukacyjny pn. „Pola tętniące życiem – kampania edukacyjna na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”. Dzięki tym działaniom pragniemy pokazać piękno i różnorodność krajobrazu, zaciekawić odbiorcę biologią gatunków związanych z terenami rolniczymi oraz pokazać nieszkodliwe dla przyrody sposoby gospodarowania. Grupą docelową projektu są mieszkańcy terenów rolniczych wschodniej Polski – głównie młodzież szkolna i rolnicy z województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.
Działania prowadzone są w 30 powiatach przez lokalnych koordynatorów. Ich zadaniem jest organizowanie pokazów specjalnie nakręconego filmu o przyrodzie krajobrazu rolniczego, szkolenia dla nauczycieli, pokazowe lekcje w szkołach (z wykorzystaniem przygotowanych dla celów projektu materiałów edukacyjnych) czy brać udział w lokalnych festynach. Po Polsce kursuje wystawa profesjonalnych zdjęć przyrodniczych, a zimą organizowane będą akcje ogławiania wierzb.
Więcej o Towarzystwie Przyrodniczym „Bocian” na www.bocian.org.pl

logo

no images were found