You are currently viewing Wakacje w bibliotece: Jeśli masz chęć wakacje z książką spędź

Wakacje w bibliotece: Jeśli masz chęć wakacje z książką spędź

21 lipca w bibliotece przy ul. Towarowej odbyły się wakacyjne zajęcia z cyklu „Jeśli masz chęć wakacje z książką spędź”. Dzieci uczestniczące w zajęciach wysłuchały wiersza J. Tuwima pt. „Dyzio Marzyciel” przeczytanego przez bibliotekarza, po czym same opowiadały o swoich marzeniach. Ponadto stworzyły łąkę pełną kwiatów, a nad nimi obłoczki, w których zapisały swoje marzenia. W ten sposób powstało niebo pełne marzeń.