You are currently viewing Lekcja ekologiczna w bibliotece

Lekcja ekologiczna w bibliotece

19 marca w bibliotece przy ul. Towarowej 20 odbyły się niecodzienne lekcje ekologiczne, które poprowadziła pani Paulina Baran, specjalista do spraw edukacji ekologicznej w Zespole Nadnidziańskich i Świętokrzyskich Parków Krajobrazowych. Zajęcia odbyły się w dwóch grupach wiekowych, w których  udział wzięli uczniowie klas I i II oraz uczniowie klas IV i V ze szkół podstawowych nr 7 i nr 8 wraz   z wychowawcami.
Były to wspaniałe lekcje przyrody, które dały barwny i szeroki pogląd na to, dlaczego powinniśmy chronić przyrodę i w jaki sposób powinniśmy to robić. Omówione zostały Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe, Rezerwaty i Pomniki Przyrody znajdujące się w naszym województwie. Omawiane zagadnienia uświetnione były barwną prezentacją multimedialną.
Dzieci z uwagą uczestniczyły   w zajęciach, na koniec spotkania miały możliwość sprawdzenia zdobytej wiedzy w quizie. Za prawidłowe odpowiedzi dzieci nagradzane były drobnymi nagrodami.