You are currently viewing Tu mieszkam, Tu zmieniam – Konkurs grantowy

Tu mieszkam, Tu zmieniam – Konkurs grantowy

  • Post category:Wydarzenia

Biblioteka zgłosiła się do konkursu grantowego 'TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM’ , składając wniosek z projektem pod nazwą :”Cyfrowa archiwizacja dokumentów życia społeczno-kulturalnego mieszkańców Skarżyska-Kamiennej i okolic.”

Organizatorem konkursu grantowego 'TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM’ jest Fundacja Banku Zachodniego WBK we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Natomiast celem Konkursu jest zainspirowanie członków lokalnych organizacji pozarządowych do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku.

Granty w Konkursie przyznano 305 organizacjom, które złożyły wnioski do Fundacji. Jednocześnie od 15 do 21 grudnia 2014 r. internauci mogą wybierać projekty, które według nich przyniosą korzyść lokalnej społeczności. Ich faworyci (z największą liczbą głosów) zostaną wyróżnieni dodatkowymi nagrodami finansowymi.

W związku z tym Biblioteka publiczna w Skarżysku-Kamiennej prosi o głosy internautów na stronie http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/granty/glosowanie.html na nasz projekt. Wystarczy kliknąć na województwo świętokrzyskie, by zobaczyć listę projektów i zagłosować.