You are currently viewing Zmiany w bibliotece

Zmiany w bibliotece

  • Post category:Wydarzenia

Uchwałą Rady Miasta z dnia 15 maja 2014 r. zdecydowano o likwidacji filii nr 5 (ul. Szpitalna), przeniesieniu tj. zmianie lokalizacji dwóch filii nr 1 (ul. Sokola) i nr 4 (ul. Legionów) oraz zmianie numeracji filii bibliotecznych.

W związku z tym obecny skład PiMBP to:

Filia nr 1 – ul. Towarowa 20
Filia nr 2 – ul. Sezamkowa 23
Filia nr 3 – ul. Słowackiego 25
Filia nr 4 – ul. Sportowa 30

Poniżej są materiały ilustrujące przeniesienie filii nr 4 (z ul. Legionów do budynku przy ul. Sportowej).
Filia od 9 lipca br. wznowiła działalność.

Materiały ilustrujące przeniesienie oddziału dziecięcego i czytelni internetowej filii nr 1 (obecnie filii nr 2) z ul. Sokolej do budynku przy ul. Sezamkowej 23.
Oddział dla dzieci i młodzieży wznowił swoją działalność od 25 sierpnia br.

We wrześniu zostanie spakowany i przewieziony księgozbiór oraz wyposażenie pozostałych działów składających się na filię nr 2 przy ul. Sezamkowej tj. czytelni oraz wypożyczalni dla dorosłych.
Wznowienie działalności ww. planowane jest na 1 października 2014 r.

 

Materiał wideo pochodzi ze strony: http://www.tvswietokrzyska.pl/skarzysko-kamienna/wiadomosci/item/7377-filia-skarzyskiej-biblioteki-przeniesiona-na-ulice-sezamkowa.html