You are currently viewing Od papirusu do bibliobusu – wystawa

Od papirusu do bibliobusu – wystawa

  • Post category:Wystawy

Z okazji obchodzonego corocznie Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w bibliotece przy ulicy Sokolej 38 przygotowano wystawę dotyczącą historii książki pt. „Od papirusu do bibliobusu”. Zwiedzający wystawę mogli prześledzić dzieje książki od czasów naskalnych obrazków i pisma supełkowego, przez ruchomą czcionkę i wynalazek papieru, aż po współczesny e-papier i książkę elektroniczną.