You are currently viewing „Czytanie łączy pokolenia”

„Czytanie łączy pokolenia”

W dniach 8 i 9 maja w czasie trwania Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, który w tym roku obchodzimy pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia” do oddziału dla dzieci i młodzieży przy ul. Towarowej 20 zaproszeni zostali uczniowie klas I i II SP 1 z wychowawcami panią Dorotą Witek i panią Renatą Fiedorowicz. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych przygotowujących  do korzystania z Oddziału dla Dzieci. Dzieci zapoznały się z zasadami wypożyczania książek i korzystania z czytelni oraz z rozmieszczeniem książek na półkach. Obejrzały również wystawkę książek ciekawie wydanych.

Czytając wiersze o książkach dzieci wymieniały o co może prosić książka, żeby służyła kolejnym pokoleniom jak najdłużej.
Dzieci chętnie wzięły udział w zabawach sprawdzających znajomość baśni i opowiadań dla dzieci. Wykonywały mapy pamięci na odrysowanej na kartonie swojej dłoni. Dla niektórych naszych gości była to pierwsza wizyta w bibliotece. Na zakończenie wszyscy dostali zakładki do książki.