You are currently viewing Spotkania z pasjami

Spotkania z pasjami

Cykl: spotkania z pasjami to projekt edukacyjno-animacyjny dla seniorów organizowany przez Fundację Orange, podczas którego seniorzy z całej Polski mają okazję spotkać się wirtualnie
z osobami pełnymi pasji.

W 2014 roku projekt zakłada przeprowadzenie na żywo w bibliotekach 15 spotkań online w formie wideo konferencji (poprzez streaming online), skierowanych do osób starszych.
Podczas tych spotkań będziemy rozmawiać z osobami pełnymi pasji, a będą to zarówno osoby znane, które opowiedzą Państwu o swoich zainteresowaniach, jak również osoby mniej znane, ale równie aktywnie spędzające czas wolny.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna seniorów – sprawienie, by seniorzy wyszli z domów i spotkali się ze sobą w miejscu publicznym. Chcemy stworzyć przyjazną przestrzeń, która umożliwi im nawiązywanie nowych kontaktów oraz otworzy ich na innych ludzi. Ponadto ważnym elementem tej aktywizacji osób starszych jest rozbudzanie w nich chęci do dzielenia się swoją wiedzą i pasją z innymi. Chcemy pokazać, jak wiele osób starszych wciąż pozostaje czynnych zawodowo lub jak kreatywnie wykorzystuje swój czas wolny m.in. na dokształcanie się, rozwijanie różnorakich pasji, pomoc innym.

Całość powinna trwać około 1,5 godziny – w zależności od aktywności osób uczestniczących w spotkaniu. Podczas transmisji przewidujemy przeprowadzanie mini-konkursów dla uczestników. Spotkania będą odbywać się w czwartki o godzinie 11 od kwietnia do listopada, średnio dwa razy w miesiącu. Terminy pierwszych 6 spotkań to: 10 kwietnia 2014; 24 kwietnia 2014; 08 maja 2014; 22 maja 2014; 05 czerwca 2014; 26 czerwca 2014