You are currently viewing Próbny egzamin gimnazjalny z matematyki

Próbny egzamin gimnazjalny z matematyki

Próbny egzamin gimnazjalny z matematyki

14 kwietnia 2014 r. w czytelni internetowej oddziału dziecięcego biblioteki przy ulicy Sokolej 38 odbył się próbny egzamin gimnazjalny z matematyki. Do egzaminu przystąpili uczniowie III klasy Prywatnego Gimnazjum w Skarżysku-Kamiennej. Test przeprowadzono za pośrednictwem platformy MegaMatma oferującej dostęp do materiałów edukacyjnych (w tym arkuszy egzaminacyjnych) z zakresu matematyki.