You are currently viewing Spotkanie edukacyjno-historyczne

Spotkanie edukacyjno-historyczne

20 marca 2014 r w czytelni Filii nr 2 przy ul. Towarowej odbyły się zajęcia edukacyjno-historyczne poświęcone Powstaniu Styczniowemu w regionie świętokrzyskim. W spotkaniu uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół Technicznych nr 1 im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej. Zajęcia poprowadził pan Witold Zajączkowski – przewodnik świętokrzyski i prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oddział w Skarżysku-Kamiennej. Opowiedział młodzieży o początkach powstania przedstawiając również głównych dowódców oraz ich działania na ziemiach świętokrzyskich. Opowieść o bitwach, które powstańcy toczyli w okolicach Skarżyska-Kamiennej udokumentował zdjęciami.