You are currently viewing Spotkanie ekologiczne w bibliotece

Spotkanie ekologiczne w bibliotece

21 lutego w bibliotece przy ul. Towarowej 20 odbyły się niecodzienne lekcje przyrody, dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej. W roli nauczyciela wystąpiła pani Magdalena Bieńka-Michalik, główny specjalista do spraw edukacji ekologicznej w Zespole Nadnidziańskich i Świętokrzyskich Parków Krajobrazowych.

Zajęcia odbyły się w dwóch grupach wiekowych.

Uczniowie klas I B, III A i III B pod opieką pań: Donaty Czerwińskiej i Anny Sieniawskiej wzięły udział w spotkaniu z cyklu „Cztery pory roku – zima”, na którym pogłębiły swoją wiedzę na temat „Jak ptaki i ssaki przygotowują się do zimy”.

Natomiast uczniowie klas VI pod opieką pań: Jolanty Chojnackiej i Barbary Rejczak wzięły udział w zajęciach edukacyjno-ekologicznych „Formy ochrony przyrody”.
Były to wspaniałe lekcje przyrody, które dały barwny i szeroki pogląd na to, co dzieje się zimą w świecie zwierząt oraz pogłębiły wiedzę na temat parków narodowych i krajobrazowych w naszym województwie.

Dzieci z uwagą uczestniczyły w zajęciach, na koniec spotkania miały możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w konkursie uwieńczonym nagrodami.