You are currently viewing Ławeczka Karskiego – konkurs literacki

Ławeczka Karskiego – konkurs literacki

W przyszłym roku przypada jubileusz setnych urodzin Jana Karskiego, wielkiego polskiego patrioty i bohatera.

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Kielcach do udziału w konkursie literackim „ Ławeczka Karskiego ”.

Efektem konkursu będzie książka złożona z osobistych wypowiedzi młodego pokolenia kielczan, których inspiracją będzie świadectwo życia, misji i osiągnięć Jana Karskiego. Stowarzyszenie, które z dumą nosi imię kuriera Polski Podziemnej, od początku swego istnienia stara się wypełnić jego niedokończoną misję. Z naszej inicjatywy w 2005 roku w centrum Kielc stanęła ławeczka Karskiego, a niecały rok wcześniej miała miejsce uroczystość nadania imienia Jana Karskiego Gimnazjum nr 4 w Kielcach. Wówczas to dr Marek Edelman, przywódca powstania w getcie warszawskim, powiedział do kieleckiej młodzieży:

„Macie szkołę integracyjną, gdzie liczy się miłość i tolerancja. To wielka rzecz, bo wy jesteście nadzieją tego miasta i świata. Nadanie imienia nie jest ważne dla gości czy urzędników, to jest ważne dla tego miasta. Patrzę na waszą młodzież i bardzo się cieszę. Za waszego życia będzie taka Polska, jaką Karski sobie wymyślił: Sprawiedliwa, piękna i równa.”

Informacja o konkursie oraz regulamin na stronie:

www.jankarski.org.pl/images/2013/konkurs_literacki_laweczka_karskiego_regulamin_pk.pdf