Ks. prof. Włodzimierz Sedlak

Konkurs – „Ks. prof. Włodzimierz Sedlak – badacz, naukowiec, odkrywca, sercem skarżyszczanin…”

10 grudnia 2013 roku odbędzie się uroczyste wręczenie nagród w ramach konkursu międzyszkolnego „Ks. prof. Włodzimierz Sedlak- badacz, naukowiec, odkrywca, sercem skarżyszczanin…”.  W 2013 r. miała miejsce V edycja konkursu dla skarżyskich szkół podstawowych i III edycja dla gimnazjów.

Organizatorami konkursu, podobnie jak w latach ubiegłych byli: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta, Szkoła Podstawowa nr 9 im.  ks. prof. Włodzimierza Sedlaka oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka. Koordynatorką konkursu, była p. Danuta Żyła – pracownik biblioteki, kustosz Izby Pamięci ks. prof. Włodzimierza Sedlaka.

Konkurs składał się z dwóch etapów.

I etap konkursu dla szkół podstawowych i dla gimnazjów odbył się 31.10. Wzięło w nim udział 50 uczniów. Ze szkół podstawowych 35 uczniów (z 9 szkół). Z gimnazjów 15 uczniów (z 5 szkół ). Etap I polegał na napisaniu testu składającego się z 30 pytań w czasie 60 minut.

Podobnie jak etap drugi- z tym, że ten miał znacznie szczegółowsze pytania. A zakwalifikowało się do etapu II łącznie 21 finalistów (15 uczniów ze szkół podstawowych i 6 uczniów z gimnazjów). Etap II odbył się 26.11. Z grona 21 finalistów zostanie wyłoniona grupa laureatów konkursu.

Podstawą przygotowania się do konkursu były pozycje książkowe:
– „Waldek ze Skarżyska, rzecz o Włodzimierzu Sedlaku”,
– „Skarżyski słownik biograficzny „,
– oraz wybrane rozdziały z publikacji „Ksiądz prof. Wł. Sedlak sercem skarżyszczanin”.

Przewodniczącym komisji konkursowej, podobnie jak w latach ubiegłych był p. Ryszard Sowa. Prace sprawdzane były przez p. dyrektor Renatą Bilską, p. dyrektor Iwonę Kowaleską i p. Danutę Żyłę – pracownika biblioteki, kustosza Izby Pamięci księdza profesora.

Celem konkursu jest zainteresowanie osobą Profesora uczniów i nauczycieli, poznanie jego sylwetki oraz związków z regionem świętokrzyskim. Ponadto zwiedzanie Izby Pamięci znajdującej się w budynku biblioteki publicznej przy ul. Towarowej 20 i ogólnie rozwijanie zainteresowań własnym regionem.