You are currently viewing Plan imprez – listopad 2013

Plan imprez – listopad 2013

„Czasopismo jako źródło informacji ” – lekcje biblioteczne dla uczniów klas V szkoły podstawowe
Listopad, Czytelnia Główna – filia nr 1 ul. Sokola 38
Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Kołodziej

Ogłoszenie konkursu „Najlepszy czytelnik biblioteki dziecięcej” V edycja.
4 listopada 2013 r. Konkurs potrwa do 31 maja 2014 r. Uroczyste spotkanie z najlepszymi czytelnikami i wręczenie nagród odbędzie się 12 czerwca 2014 roku.

Spotkanie autorskie z Jakubem Poradą – spotkanie o charakterze edukacyjnym i obywatelskim na temat – problemy młodych w zmieniającym się świecie na postawie książki Jakuba Porady ”Chłopaki w sofixach”
5 listopada 2013 r. godz. 16:30 – filia nr 1 ul. Sokola 38

„Spotkanie z pluszowym misiem” – spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia dla dzieci z klas I szkoły podstawowej.
25 listopada, oddz. dziec. – filia nr 2 ul. Towarowa 20
Osoba odpowiedzialna: Anna Czajkowska

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
13 listopada godz. 16:00 – filia nr 1 ul. Sokola 38
Moderator: Agnieszka Kołodziej
WYSTAWA
„Powstanie Styczniowe – rok 1863” – wystawa poświęcona 150 rocznicy wybuchu powstania. W 2013 roku obchodzone są w kraju uroczyste obchody tej rocznicy.
Listopad – filia nr 1 ul. Sokola 38