You are currently viewing Tydzień Zakazanych Książek

Tydzień Zakazanych Książek

Tydzień Zakazanych Książek wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych i jest ściśle związany z pierwszą poprawką do amerykańskiej Konstytucji, która mówi o wolności słowa. Jest to jedno z tych praw, do których Amerykanie przywiązują duże znaczenie. Prawo do wolności słowa traktują bardzo poważnie, jako prawo podstawowe, w pewien sposób są z niego dumni – jako z uosobienia ich wolności.

Wystawa ta zorganizowana została z okazji Tygodnia Zakazanych Książek (22 września – 28 września 2013 r.). Nasza biblioteka już po raz drugi uczestniczy w tej akcji,  zainicjowanej w Polsce przez serwis bibliosfera.net. Chcemy, aby Tydzień Zakazanych Książek był nie tylko akcją uświadamiającą, ale żeby był okazją do zainteresowania ciekawymi przypadkami z historii literatury, zachęcił do czytania, także książek, którym przypięto łatkę niepoprawności politycznej, obyczajowej.

Zapraszamy na wystawę, na której znalazły się informacje o historii cenzury oraz indeksach ksiąg zakazanych, ciekawostki związane z książką – dlaczego poszczególne tytuły były zakazywane,  a także  z cenzurą komiksu w Polsce i na świecie.