You are currently viewing Narodowe Czytanie. Aleksander Fredro.

Narodowe Czytanie. Aleksander Fredro.

7 września 2013 r. Biblioteka przy współpracy Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej i Miejskiego Centrum Kultury zorganizowała czytanie fragmentów utworów Aleksandra Fredry. Impreza popularyzująca zarówno czytelnictwo, jak i dzieła najsłynniejszych polskich pisarzy została zorganizowana w ramach ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie. Aleksander Fredro”.

„Narodowe Czytanie” – to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Bohaterem tegorocznej akcji był Aleksander Fredro, bowiem w tym roku przypada 220. rocznica urodzin tego najwybitniejszego polskiego komediopisarza, poety, autora pamiętników; człowieka, który świetnie znał i  rozumiał swój kraj oraz swoich rodaków.

W patio MCK zebrali się, poza publicznością, przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego, a także młodzież gimnazjalna, którzy przeczytali jedną z najbardziej popularnych komedii hrabiego Fredry, zwanej „komedią charakterów” – „Zemstę”.

W poszczególnych rolach mieliśmy okazję zobaczyć i wysłuchać:

jako Papkina – p. M. Jędrysa (starosta skarżyski), p. K. Myszkę, p. A. Dąbrowskiego, p. M. Bodo;
jako Cześnika – p. R. Wojcieszka (prezydent miasta), p. B. Cioka, p. A. Dąbrowskiego;
jako Rejenta – p. R. Wojcieszka (prezydent);
jako Wacława – p. W. Mazura (wicestarosta), p. T. Sekułę;
jako Podstolinę – p. M. Grzmil, p. B. Bętkowską;
jako Klarę – p. M. Gębską, p. K. Bilską;
jako Dyndalskiego – p. P. Bieńka
oraz młodzież z Gimnazjów nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i Gimnazjum Prywatnego.

Wystąpiły na scenie również osoby spośród publiczności.

Koordynacją i nadzorem nad organizacją imprezy zajął się p. Krzysztof Myszka – naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu UM.

Młodzież natomiast przygotowały: z Gimnazjum nr 1 – p. Joanna Łyjak, z Gimnazjum nr 2 – p. Małgorzata Skuza, z Gimnazjum nr 3 – p. Dorota Dwojak, z Gimnazjum nr 4 – p. Anna Nurzyńska, z Gimnazjum Prywatnego – p. Ewa Baińska.