You are currently viewing Jarmark rymów

Jarmark rymów

W sierpniu Biblioteka ponownie zabrała dzieci w podróż po twórczości Juliana Tuwima. W poniedziałki nasza lokomotywa odwiedzała „Jarmark rymów”. Podczas zajęć dzieci słuchały czytanych wierszy autora i rozwiązywały oparte na ich motywach zagadki, układanki i krzyżówki. Zajęcia były wzbogacone o zabawy integracyjne i ruchowe.