You are currently viewing Skarżysko w legendzie

Skarżysko w legendzie

„Skarżysko w legendzie”

12 kwietnia odbyło się spotkanie edukacyjne, w którym uczestniczyły dzieci z klasy III wraz z wychowawcą panią Anną Żulicką ze Szkoły Podstawowej nr 8. Spotkanie poświęcone było historii i  legendom o powstaniu miasta oraz znanych osób związanych ze Skarżyskiem-Kamienną.  W szczególności osobie prof. W. Sedlaka – Honorowego Obywatela Miasta i Patrona Biblioteki, o którym wyświetlono prezentacje multimedialną.