You are currently viewing Konkurs: Biblioteka Roku i Bibliotekarz Roku.

Konkurs: Biblioteka Roku i Bibliotekarz Roku.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach po raz ósmy ogłosiła konkurs w kategoriach: Biblioteka RokuBibliotekarz Roku. Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa. Do obecnej edycji ww. konkursu kandydaturę dyrektor skarżyskiej biblioteki zgłosiła organizacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oddział skarżysko-konecki. Tę kandydaturę poparł okręg kielecki SBP.

19 kwietnia 2013 roku, Szanowna Kapituła w składzie: Jacek Kowalczyk – dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, Andrzej Dąbrowski – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, Jadwiga Zielińska – przewodnicząca okręgu kieleckiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Halina Panek – kierownik działu metodyki, szkoleń i analiz WBP Kielce, spośród trzech nominowanych osób uhonorowała tytułem Bibliotekarz Roku 2012 dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej, Iwonę Kowaleską.

W uzasadnieniu podano niezwykłe zaangażowanie pani dyrektor w zachowanie sieci bibliotecznej (5 filii na terenie miasta) oraz poprawę bazy lokalowej i ich wyposażenie. Ponadto została zauważona troska o zmianę wizerunku biblioteki w środowisku oraz wyróżniającą się działalność kulturalno-oświatową. Jednocześnie organizacja ciekawych, angażujących społeczność lokalną form pracy takich jak: spotkania autorskie, sesje popularnonaukowe, konkursy wiedzy i konkursy czytelnicze oraz inne akcje, dające możliwość skupienia wokół instytucji ludzi przyjaznych bibliotece i czytelnictwu. Do ciekawych i wartych podkreślenia akcji koordynowanych przez panią Iwonę Kowaleską należą m.in. cykliczny konkurs wiedzy o patronie biblioteki – ks. prof. Włodzimierzu Sedlaku, czy Skarżyski Mistrz Polszczyzny.

W krótkim wystąpieniu dyrektor powiedziała: „Tytuł Bibliotekarza Roku to niezwykle ważne wyróżnienie dla mnie, jak również instytucji w której pracuję. Traktuję je jako dowód uznania dla wszystkich pracujących tam osób. To dla nich wszystkich jest ta nagroda, z pewnością będzie nas mobilizować do dalszej aktywnej pracy”.

Na tej uroczystości Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej, organizatora biblioteki, reprezentował Krzysztof Myszka – naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu UM.