You are currently viewing Edukacyjne spotkanie multimedialne

Edukacyjne spotkanie multimedialne

Edukacyjne spotkanie multimedialne

17 kwietnia 2013 r. odbyło się edukacyjne spotkanie multimedialne, które poprowadziła pani Magdalena Bieńka – Michalik główny specjalista do spraw edukacji ekologicznej w Zespole Nadnidziańskich i Świętokrzyskich Parków Krajobrazowych.
Na spotkanie zaproszeni byli uczniowie Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 8 wraz z wychowawcami.
Zajęcia odbyły się w dwóch grupach wiekowych. Uczniowie klas I-III wysłuchali prelekcji przekazanej w ciekawej formie – bajki, której tematem było „Zwierzęta i rośliny objęte ochroną w Świętokrzyskim Parku Narodowym”. Natomiast uczniowie klas IV-VI wzięli udział w zajęciach „Formy ochrony przyrody”.

Były to wspaniałe lekcje przyrody, które dały barwny i szeroki pogląd na to, co dzieje się wokół nas. Dzieci z uwagą uczestniczyły w spotkaniu i chętnie brały udział w zorganizowanych konkursach uwieńczonych nagrodami.